Phaidra        Univerzitet Crne Gore

Sistem Phaidra - Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore

NOVO
RADIONICA DIGITALNI ARHIV-PHAIDRA NA CETINJU

Radionica Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore - PHAIDRA za bibliotekare organizacionih jedinica sa sjedištem na Cetinju, održaće se u srijedu, 19. decembra, u prostorijama Biblioteke Fakulteta likovnih umjetnosti, s početkom u 10,00 časova.

Edukaciju bibliotekara organizuje Univerzitetska biblioteka, u okviru Tempus projekta “Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana”.

U okviru Radionice predstaviće se i Tempus projekat “Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana”.

NOVO
NOVE PREZENTACIJE DIGITALNOG ARHIVA

U nastavku diseminiacionih aktivnosti i obuke korisnika sistema PHAIDRA, održane su dvije radionice za bibliotekare. Prva od njih, namijenjena bibliotekarima Pomorske biblioteke u Kotoru, održana je 30.novembra, a zaposleni u Biblioteci Filozofskog fakulteta u Nikšiću imali su priliku da se obuče za upotrebu sistema na radionici održanoj 7. decembra. Lokalni projektni tim predstavio je realizovane aktivnosti projekta „Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana“, čiji je sastavni dio i uvođenje sistema PHAIDRA na univerzitete u regionu. Osim informacija o projektu, članice projektnog tima predstavile su i osnovne informacije o PHAIDRA sistemu, njegovoj primjeni i značaju arhiviranja za Univerzitet Crne Gore, kao i tehničke aspekte funkcionisanja sistema. Tokom praktičnog dijela edukacije, bibliotekari su bili u prilici da upoznaju proces unošenja digitalnih objekata u sistem.

Takođe, kao i tokom svih prezentacija održanih do sada, na radionicama u Kotoru i Nikšiću predsatvljen je i projekat "Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana", kojim je, između ostalog, predviđeno i kreiranje kurseva informacijske pismenosti. Planirano je da predavači na kursevima budu bibliotekari univerzitetskih jedinica. Projekat razvoja informacijske pismenosti predstavlja 'inter-project coaching' priliku, jer će aktivnosti projekta kojim se kreirao PHAIDRA sistem, biti od velike koristi za predstojeće aktivnosti, a naročito za planirano uvođenje sistema za prevenciju plagijarizma. .

Kotor, 30. novembar 2012.           

Nikšić, 07. decembar 2012.

Jelena Terzić je, u okviru Radionice, predstavila i detalje Tempus projekta  „Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana“, kojim je predviđeno kreiranje kurseva informacijske pismenosti za studente. Realizacija projektnih aktivnosti će, u značajnoj mjeri, biti povjerena bibliotekarima, koji će biti zaduženi za edukaciju studenata u oblasti informacijske pismenosti.   

NOVO
Održana Radionica Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore - PHAIDRA

Radionica Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore - PHAIDRA za bibliotekare Univerzitetske biblioteke i biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta sa sjedištem u Podgorici, održana je u Centru informacionog sistema u četvrtak, 15. novembra. 

Direktorica Univerzitetske biblioteke Bosiljka Cicmil, prisutne je upoznala sa realizovanim aktivnostima u okviru Tempus projekta „Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana“.

Članice projektnog tima Jelena Terzić i  Emilija Rabrenović, bibliotekarima su saopštile osnovne informacije o sistemu PHAIDRA, njegovoj primjeni, načinu funkcionisanja, kao i vrijednosti trajnog arhiviranja svih dokumenata od značaja za Univerzitet. Tokom praktičnog dijela edukacije, bibliotekari su bili u prilici da upoznaju proces unošenja digitalnih objekata u sistem.

Podgorica, 15. novembar 2012.

Jelena Terzić je, u okviru Radionice, predstavila i detalje Tempus projekta  „Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana“, kojim je predviđeno kreiranje kurseva informacijske pismenosti za studente. Realizacija projektnih aktivnosti će, u značajnoj mjeri, biti povjerena bibliotekarima, koji će biti zaduženi za edukaciju studenata u oblasti informacijske pismenosti.   

Radionica Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore - PHAIDRA

U organizaciji Univerzitetske biblioteke, u okviru Tempus projekta “Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana”, u četvrtak, 15. novembra, održaće se Radionica Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore - PHAIDRA za bibliotekare Univerzitetske biblioteke i biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta sa sjedištem u Podgorici. Edukacija bibliotekara realizovaće se u prostorijama Centra informacionog sistema (Rektorat UCG). U okviru Radionice predstaviće se i Tempus projekat “Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana”. Prisustvo bibliotekara je obavezno.

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

PREZENTACIJA PHAIDRA SISTEMA NA SAJMU KNJIGA

Sistem PHAIDRA, digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore, predstavljen je 13. maja na podgoričkom Sajmu knjiga. O projektu ,,Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana'', u okviru kojeg se PHAIDRA i uvodi u bibliotečki sistem našeg Univerziteta, kao i o otvorenom pristupu i potrebama izgradnje univerzitetskih digitalnih repozitorijuma, govorila je direktorica Univerzitetske biblioteke Bosiljka Cicmil. Ona je istakla značaj prikupljanja, zaštite i organizacije korišćenja građe koja nastaje u nastavno-naučnim i istraživačkim procesima za kvalitet nastavnog i istraživačkog rada na univerzitetima. Ovaj projekat, kroz osavremenjivanje bibliotečkih mreža partnerskih univerziteta, akademskoj zajednici i svim ostalim korisnicima omogućiće korišćenje i razmjenu svih oblika bibliotečke građe i informacija.

Informacije o nastanku, primjeni i organizaciji PHAIDRA sistema predstavila je PR menadžer Rektorata Emilija Rabrenović. Ona je prisutne upoznala sa načinom funkcionisanja digitalnog repozitorijuma, mogućnostima koje nudi, i specifičnostima PHAIDRA-e u kreiranju i korišćenju digitalnih objekata.

Detalje o tehničkom aspektu funkcionisanja PHAIDRA sistema predstavila je inženjer u Centru informacionog sistema Jelena Terzić. Ona je, kroz različite primjere digitalnih objekata u sistemu, objasnila način njihovog kreiranja i upotrebe, mogućnosti primjene PHAIDRA-e, kao i specifičnosti licenciranja i pristupa digitalnim objektima.


Poštovani korisnici akademske mreže,
Obavještavamo vas da ce se na Sajmu knjiga, u nedelju, 13. maja, u 15. časova, odrzati prezentacija digitalnog repozitorijuma PHAIDRA, koju organizuju Univerzitetska biblioteka i Rektorat. at.

PHAIDRA sistem, koji služi za trajno čuvanje i arhiviranje digitalnih podataka koje kreiraju profesori, studenti i administrativno osoblje Univerziteta, predstavnice:
- Bosiljka Cicmil-Vuković, direktorica Univerzitetske biblioteke;
- Emilija Rabrenović, PR Rektorata Univerziteta Crne Gore i
- Jelena Terzić, inženjer Centra informacionog sistema.
Uz pomoc sistema PHAIDRA, Univerzitet Crne Gore dobice svoj digitalni arhiv.
Nakon predstavljanja PHAIDRA sistema, predviđena je i prezentacija studijskih programa za buduce brucoše Univerziteta, na kojoj će maturanti moći da dobiju neophodne informacije o predstojećem upisu. Studijske programe predstaviće Emilija Rabrenović.
Pozivamo vas da prisustvujete prezentacijama.
Rektorat i Univerzitetska biblioteka
Mr Bosiljka Cicmil, direktor Univerzitetska biblioteka
Cetinjski put bb Podgorica 81000 E-mail: bcicmil@ac.me Tel: +382 20 414245 Fax: +382 20 414259


Pistup PHAIDRA sistemu ostvarujete preko web portala phaidra.cis.ac.me, prijavljujete se sa svojim mailbox user/password podacima (korisnici akademske mreže imaju adresu username@ac.me )
Ciklus edukacija za upotrebu PHAIDRA sistema počinje uskoro.
Sva pitanja možete poslati na naše kontakt mejlove koje ćete naći pod linkom Kontakt

NOVOSTI
PREZENTACIJA PHAIDRA SISTEMA                                    

Prezentacija sistema PHAIDRA, digitalnog arhiva Univerziteta Crne Gore, održana je u Rektoratu u petak, 8. jula 2011. Bibliotekari univerzitetskih jednica koji su prisustvovali prezentaciji, imali su priliku da se upoznaju sa rezultatima ostvarenim u toku dosadašnje realizacije projekta u okviru kojeg će se PHAIDRA sistem instalirati, sa opštim informacijama o sistemu, kao i sa tehničkim aspektom funkcionisanja univerzitetskog digitalnog arhiva. Trodjelnu prezentaciju održale su direktor Univerzitetske biblioteke mr Bosiljka Cicmil, PR Rektorata Emilija Rabrenović i inženjer u Centru informacionog sistema Jelena Terzić.

Prezentacija Phaidra sistema  Prezentacija Phaidra sistema

PHAIDRA je sistem trajnog očuvanja digitalnih objekata koje kreiraju profesori, studenti, uprava i administrativno osoblje Univerziteta. Na taj način, ukupno intelektualno stvaralaštvo Univerziteta, uključujući magistarske radove, doktorske disertacije, prezentacije sa predavanja, naučne članke, može biti trajno sačuvano i dostupno različitim korisnicima.

Kreiranje digitalnog arhiva PHAIDRA dio je aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta ,,Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana" u kojem, pored Univerziteta Crne Gore, učestvuju i univerziteti iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i EU partneri iz Slovenije, Austrije i Velike Britanije. .

Održavanje prezentacija sistema PHAIDRA za akademsko osoblje planirano je za septembar.

_____________________________________________________________________________________

U okviru projekta "Novi bibliotečki servisi na univerzitetima univerzitetima Zapadnog Balkana"  na Univerzitetu Crne Gore u toku je implementacija PHAIDRA sistema za arhiviranje i korištenje naučnih radova nastavnika i saradnika kao i studenata Univerziteta;a;

Naš Univerzitet na taj način dobija Digitalni Arhiv Univerziteta Crne Gore.

Phaidra je akronim od  Permanent hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets (Trajno pohranjivanje, arhiviranje i indeksiranje digitalnih resursa i objekata).

Pretražite digitalni arhiv Univerziteta u Beču